Tarieven

Tarieven

U verwacht van ons waar voor uw geld. Voor ons is het dan logisch om een kosten/baten analyse te maken van uw zaak. Wij hanteren voor particulieren en ondernemers verschillende tarieven. Waarbij voor particulieren ook de mogelijkheid bestaat om op basis van een toevoeging de zaak door ons te laten behandelen. In alle andere gevallen belasten wij onze werkzaamheden op basis van een uurtarief. Voor ons werk maakt het niet uit of wij uw zaak op basis van een toevoeging of op basis van een uurtarief behandelen. Uw belang staat voorop waarbij wij onze kennis en kunde geheel in uw dienst stellen. Het is advocaten in Nederland echter niet toegestaan om een zaak op basis van no cure-no pay te behandelen.

 

Tarieven voor particulieren

Op basis van toevoeging. Wij vragen bij de Raad Voor Rechtsbijstand een toevoeging voor uw zaak aan. De Raad beoordeelt de aanvraag aan de hand van het bruto gezinsinkomen van 2 jaar geleden (peiljaar). Indien de Raad een toevoeging afgeeft dan bepalen zij de hoogte van de eigen bijdrage. Deze dient u aan ons te voldoen. Hiermee wordt het honorarium van de advocaat gedekt. De kosten die door derden in rekening worden gebracht, zoals bijvoorbeeld griffierechten of onderzoeks- en deurwaarderskosten worden zonder opslag aan u in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet onder de toevoeging. Op basis van uurtarief. Indien u niet in aanmerking voor een toevoeging dan behandelen wij uw zaak op basis van een uurtarief. Dit uurtarief bepalen wij aan de hand van de complexiteit van de zaak en ligt tussen de € 175,– en € 190,– per uur exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt kunt u de rechtsbijstandverzekeraar vragen of zij bereid zijn de kosten te vergoeden. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

 

Tarieven voor ondernemers

Onze werkzaamheden belasten wij u door op basis van een uurtarief, dat in belangrijke mate door uzelf wordt bepaald. De factoren die hierbij een rol spelen zijn het aantal zaken en de complexiteit ervan, die u verwacht op jaarbasis door ons te laten behandelen. Zo heeft concentratie van zaken voor u en ons voordeel. Ons tarief bestaat uit een uurtarief exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Alle kosten die door derden in rekening worden gebracht zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderkosten worden zonder opslag aan u doorbelast.

Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt kunt de rechtsbijstand verzekeraar vragen of zij bereid zijn de kosgten te vergoeden. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden.