Praktijkcasus 2

Praktijkcasus 2

 

Ik had al bijna ondertekend!

Ons bedrijf is aan het reorganiseren. Er zullen veel arbeidsplaatsen komen te vervallen. Met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld om de gevolgen van een eventueel ontslag te verzachten en te verduidelijken. Op onze afdeling werden ook medewerkers boventallig en zouden ontslagen worden. Zo werd ook mijn functie geschrapt en zou ontslag worden aangevraagd tenzij ik akkoord ging met een be├źindigingsovereenkomst. De aangeboden vergoeding was goed dus ik dacht dat ga ik doen. Een collega wees mij erop dat het wellicht verstandig was om de overeenkomst door een advocaat te laten checken. Achteraf ben ik daar erg blij om. Hoewel de vergoeding voldeed aan de transitievergoeding hield de werkgever geen rekening met de opzegtermijn. Ik zou daardoor de eerste twee maanden geen recht hebben op een WW-uitkering. In de overeenkomst stond ook dat ik al mijn vakantiedagen zou hebben opgenomen. Dat was echter niet het geval ik had zelfs nog een groot aantal dagen van het jaar ervoor. Mevrouw Heemskerk heeft mij uitgelegd dat de werkgever wettelijk niet verplicht is om rekening te houden met de opzegtermijn als de arbeidsovereenkomst op deze wijze eindigt. Over al deze punten kan onderhandeld worden. Mijn ervaring is dat het toch veel makkelijker is als een ander voor je onderhandelt. Zo heeft zij het voor elkaar gekregen dat de opzegtermijn uiteindelijk wel in acht werd genomen en de niet opgenomen vakantiedagen uitgekeerd werden. Alles bij elkaar ging het om een behoorlijk bedrag. Ik ben nu op zoek naar een andere baan. Ik raad iedereen aan om het geld dat de check kost te besteden. Je weet dan in ieder geval zeker of het goed zit en zo niet, dan kan de advocaat erover onderhandelen. Vaak is de werkgever bereid om een bijdrage in de juridische kosten te leveren omdat het ook in zijn belang is dat de werknemer goed ge├»nformeerd is over de gevolgen van ondertekening van de overeenkomst.