arbeidsrecht voor werkgevers

Arbeidsrecht voor werkgevers

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat lijkt op een kameleon, het verschiet van kleur al naar gelang de politieke en economische situatie wijzigt. Krapte of juist ruimte op de arbeidsmarkt en economische voor- of tegenspoed hebben hun invloed op de regelgeving.

 

Enkele uiteenlopende aspecten van het arbeidsrecht zijn: de perikelen rondom het beëindigen van een arbeidscontract, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, de kracht van het concurrentiebeding, proeftijd, doorwerking van de CAO, oproepcontracten, medezeggenschap en OR, arbeidsconflicten en disfunctioneren. Voor deze en alle andere arbeidsrechtelijke kwesties geldt dat wij u hierin graag en gedegen adviseren. Het arbeidsrechtelijke terrein vormt ons specialisme. Op dit gebied verzorgen wij een breed scala van diensten, dat veel verder gaat dan alleen ondersteuning bij het voeren van een procedure. We geven u enkele voorbeelden.

voor-werkgevers-groterInformatiebijeenkomsten voor uw managers

Voor onze relaties verzorgen wij regelmatig presentaties voor de interne managers. De presentaties worden meestal gegeven tijdens of aansluitend aan een regulier managementoverleg, waardoor er geen extra organisatorische rompslomp komt kijken. Veel behandelde onderwerpen zijn:

  • Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet en wat is de juridisch juiste wijze om iemand op staande voet te ontslaan?
  • Hoe goed kennen uw managers de voor uw onderneming geldende CAO en hoe interpreteren zij die?
  • Hoe worden functionerings- en beoordelingsgesprekken zowel organisatorisch als juridisch goede instrumenten?

Begeleiding van reorganisaties

In het onverhoopte geval dat uw organisatie moet inkrimpen en niet ontkomt aan maatregelen zoals overplaatsingen, functiewijzigingen of gedwongen ontslagen, adviseren wij u bij de voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen. De boodschap die u in dit geval moet brengen aan uw medewerkers is niet leuk. De te verwachten weerstand binnen uw onderneming tegen dit soort maatregelen is groot. Daarom is het van groot belang, dat ze juridisch getoetst zijn alvorens ermee naar buiten te treden.

Vraagbaak

Wij staan u bij in geval van acute problemen zoals ontslag op staande voet van een medewerker, de juridisch juiste uitleg van een CAO-artikel of in het geval u aansprakelijk wordt gesteld door een medewerker. Wij streven naar korte directe lijnen tussen u (of de door u benoemde medewerkers) en uw advocaat.

Een duurzame relatie: hoe werkt dat bij ons?

Als een zakelijke relatie na afronding van een eerste zaak clënt wil blijven, is dat natuurlijk een groot compliment. Vanaf dat punt doen wij er alles aan om u aan ons te binden. We realiseren ons namelijk heel goed, dat wij de duurzaamheid van de relatie met u alleen verdienen als wij ons vak beter uitoefenen dan anderen. In een markt met zoveel professionals is dat een uitdaging die ons iedere dag opnieuw prikkelt u optimaal van dienst te zijn.

De zakelijke condities

Onze werkzaamheden belasten wij u door op basis van een uurtarief, dat in belangrijke mate door uzelf wordt bepaald. De factoren die hierbij een rol spelen zijn het aantal zaken en de complexiteit ervan, die u verwacht op jaarbasis door ons te laten behandelen. Zo heeft concentratie van zaken voor u en ons voordeel.