Rechtsgebieden

Meesters in arbeidsrecht

Bodee Advocaten is een op arbeidsrecht gericht kantoor. De compacte organisatie van ons kantoor, alsmede de hoge specialisatiegraad en jarenlange ervaring van onze advocaten garanderen u een goede persoonlijke juridische dienstverlening. Omdat wij zowel werknemers als werkgevers bijstaan, kennen wij het klappen van de zweep aan beide zijden.

 

rechtsgebieden

Ons voornaamste werkterrein is het arbeidsrecht in de meest ruime zin van het woord. Dat terrein omvat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Daarbinnen komen aan de orde onderwerpen als:

  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelsgidsen en gedragscodes
  • ontslagzaken, reorganisaties en concurrentiebedingen
  • arbeidsongeschiktheid en loonvorderingen
  • aanstelling en ontslag van statutair bestuurders en commissarissen

Bij onze advisering houden we rekening met uw situatie. U kunt van ons een duidelijk advies verwachten. Oplossingen worden vaak gevonden in een minnelijke regeling met de wederpartij, maar indien nodig, gaan we voor u tot het uiterste in juridische zin.